KOSGEB Belgesi Almak İsteyenler Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB belgesi almak isteyen kullanıcılarımızın bu yazımızı mutlaka okuması gerekmektedir. KOSGEB Belgesi almak istiyorsanız yapılması gerekenler yazımızda mevcuttur.Sevgili ve değerli kullanıcılarımız, uzun bir süre boyunca sizlere ücretsiz şekilde yardımcı olmaya çalıştık ve belge almak isteyen 500’den fazla kullanıcıya %98 oranında Kosgeb belgesi sorularında doğru cevaplar vererek yardımcı’da olduk.

KOSGEB Bölüm 1 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 1 Sınav Soru ve Cevapları ile girişimcilik sertifikası almak isteyenlerin sınavda çıkan bazı soruların ve cevapları hakkında bilgiler yer almaktadır. Girişimcilik sınav sorularında farklı sorular çıkabilmektedir buradaki sorular tamamen test amaçlıdır.

Soru 1 : Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına örnek olarak verilebilir?
Cevap : Fırsatların tespiti

Soru 2 : Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.

Soru 3 : Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?
Cevap : Nakit yetersizliği

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimin gelecek nesillere aktarım sağlayan paydaşıdır?
Cevap : Doğa

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
Cevap : Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Stres

Soru 8 : Toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek ve sunmak gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlenen kişiye ne ad verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 9 :
I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
III.Yeniliğe önem verme
IV.İşe yatırım yapma
Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
Cevap :  I, II, III ve IV

Soru 10 : Girişimcilik sürecinde, iş fikri geliştirme ile ürünün satış gelirlerinin yapılan harcamalar ile aynı seviyeye gelinceye kadar geçen işletmenin finans ihtiyacının olduğu alana ne ad verilir?
Cevap : Ölüm vadisi

Soru 11 : İyi bir yöneticinin öncelikle aşağıdakilerden hangisi olması gereklidir?
Cevap : İyi bir planlayıcı

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik hakkında doğru bir bilgi değildir?
Cevap : İş fikri çok karmaşık ise başarı garantidir.

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Cevap : Programlama

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik motivasyonlarından biri değildir?
Cevap : Çevresel motivasyonlar

Soru 15 : 45 çalışanı ve 20 milyon TL ciroya sahip olan bir işletmenin büyüklüğü, mevcut yasalarımızda ne şekilde tanımlanmıştır?
Cevap : Küçük işletme

Soru 16 :
I. Tutarlı
II. İş birliğine önem veren
III. Sorunlara geçici çözümler üreten
Yukarıdakilerden hangileri etkili bir liderin genel özelliklerindendir?
Cevap : I ve II

Soru 17 : Girişimcinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik yapması ve yenilikçi bir işletme kurmasıdır.

Soru 18 : Kişinin kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla girişimci olmaya karar vermesi hangi tür girişimcilik motivasyonunun kapsamına girmektedir?
Cevap : Güvenliğe yönelik motivasyonlar

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin girişimcilerinden kaynaklanan dezavantajlarından biridir?
Cevap : Sektörde yeni olmadan kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksikliği

Soru 20 : Bir firmanın Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir hizmeti sunarak pazarda çok önemli bir başarı kazanması girişimcilik sürecinin hangi aşamasına örnek olarak verilebilir?
Cevap : Fırsatların tespiti

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Stres

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?
Cevap : Örgütleme

Soru 23 : Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 24 :
I.Finansal kaynakların verimli kullanılması
II.Doğru ve zamanında stratejilerin belirlenmesi
III.Yeniliğe önem verme
IV.İşe yatırım yapma
Kurulan işletmenin büyüme aşamasına geçişinin hızlı olması için yukarıdaki maddelerin hangilerinin uygulanması gerekir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 25 :
I.Teknik bilgi
II.İş tecrübesi
III. Siyasal özellikler
Yukarıdakilerden hangileri girişimciliğin başarısızlığında etkili olan girişimci ve ekibi ile ilgili nedenlerden değildir?
Cevap : Yalnız III

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin avantajlarından biri değildir?
Cevap : Karar almada tek yöneticiye bağımlı olma

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?
Cevap : Ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına iş fikrinin herhangi bir değeri yoktur

Soru 28 :
I.Uzun çalışma saatleri
II.Düzensiz gelir
III.Stresli yaşam
IV.Ölçüsüz büyüme
Yukarıdakilerden hangileri girişimcilikte en çok karşılaşılan zorluklardandır?
Cevap : I, II ve III

Soru 29 : Yönetici ve lider ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.

Soru 30 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi girişimcinin kuruluş aşamasında sermaye bulacağı kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Tedarikçiler

Soru 31 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yöneticilik ve liderlik arasındaki farklardan biri değildir?
Cevap : Yönetici doğru işleri yapan, lider ise işleri doğru yapan kişidir.

Soru 32 : “Kişinin istenen bir sonuca ulaşmada veya belirli bir durumda sergileyebileceği bilgi ve yeteneklerine olan inancı” aşağıda verilen başarılı bir girişimcinin özelliklerinden hangisini ifade eder.
Cevap : Öz yeterlilik

KOSGEB Bölüm 2 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 1.Bölüm Sınav soruları ile kosgeb sınavınızın sonuçlarını görebilirsiniz. Kosgeb desteğinden faydalanmanız için ilk aşama olarak kosgeb sınavını geçmeniz gerekmektedir.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi var olan problemleri çözmek için uygulanan girişimlerden biridir?
Cevap : Google

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi girişimci için bir fırsat olabilir?
Cevap : Güneş enerjisi cihaz maliyetlerinin düşmesi

Soru 3 : Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : İhtiyaç her zaman aynı kalan bir kavramdır

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkmış bir inovasyondur?
Cevap : 3 boyutlu yazıcılar

Soru 5 : Pazarda fark yaratacak ve rekabette avantaj sağlayacak yenilikler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İnovasyon

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Bir çok başarılı girişim ilk günkü halini korumuştur.

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Ürünü yapacak ortamın oluşması fırsat olarak değerlendirilir

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi inovasyon çeşidi değildir?
Cevap : Fiyat Değişikliği

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi temel bir inovasyon kaynağı değildir?
Cevap : Aileniz

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi girişimci için bir fırsat olabilir?
Cevap : Güneş enerjisi cihaz maliyetlerinin düşmesi

Soru 11 : İnsanların dosyalarını online ortamda saklamalarını ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan web sitesi/uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Dropbox

Soru 12 : Aşağıda yer alan inovasyon alanlarından hangisi yanlış verilmiştir?
Cevap : Ürün çeşitliliği

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Girişimcilikte ilk adım böyle bir ihtiyaç ve pazar olup olmadığını test etmektir.

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin “Yapılacak İşler Yönetimine” uygundur?
Cevap : Müzik dinlemek

Soru 15 : Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Girişimci olmak için mucit olmak gerekmektedir

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin takibiyle fırsat yaratmaya imkân veren bir inovasyondur?
Cevap : Üç boyutlu yazıcılar

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi trendlerden biri değildir?
Cevap : En yakın rakip firmayı takip etme

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi inovasyon çeşidi değildir?
Cevap : Fiyat Değişikliği

Soru 19 : Müşteri keşfi sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Cevap : Müşterinin yaşadıklarını inceleyip, hayatının hangi kısmında ürününüzü kullanabileceğini keşfetmeye çalışın.

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi inovasyon kaynaklarından biri değildir?
Cevap : Arkadaşlarımız

Soru 21 : Çevresel ve içsel faktörlerin yarattığı ortamla ilgili unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fırsat

Soru 22 : İnsanları dinleme, onların hikâyelerini, problemlerini anlama, karşılanmamış veya tam karşılanamamış ihtiyaçlarını anlama üzerine kurulu olan düşünme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Tasarımsal düşünme yöntemi

Soru 23 : Müşteri keşfi sırasında aşağıdakilerden hangisi asla sorulmaz?
Cevap : Köpeğinizin kötü kokmaması için şampuan çıkardık, alır mıydınız?

Soru 24 : İhtiyaçla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Direkt olarak ihtiyacı gidermeye çalışmak girişimci için doğru bir hamledir

Soru 25 : Fırsat hangisiyle ilgilidir?
Cevap : Uygun şartların oluşması

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi bir problem değildir?
Cevap : Yangınlar sebebiyle zarar gören ormanların ıslah edilmesi

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Bulunacak her türlü icat bulundu

Soru 28 : Araba endüstrisinin liderlerinden Henry Ford’un motorlu araçlar daha yokken “Eğer insanlara ne istediğini sorsaydım, daha hızlı giden atlar isterdi” dediği iddia edilmektedir. Bu söylem bize aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Cevap : İnsanların ihtiyaçlarının yanlış tanımlanabileceğini

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Girişimcilikte ilk adım böyle bir ihtiyaç ve pazar olup olmadığını test etmektir.

Soru 30 : Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun çıkardığı yenilikler aşağıdaki trendlerden hangisi ile ilgilidir?
Cevap : Regülasyonları takip etme

KOSGEB Bölüm 3 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 3.bölüm sınav sorularının cevapları ile kosgeb sınavını bitirmeye bir adım daha yaklaştınız demektir. Kosgebin 3.bölüm sınav cevaplarını bu sayfamızda bulabilir ve hızlı bir şekilde doğru cevaplara ulaşabilirsiniz.

Soru 1 : “Müşteriler, bir ürünü satın almazlar, ancak o ürünün sağladığı faydayı satın alırlar.” Değer yaratmanın ve pazarlama bakışının temelini oluşturan bu görüşün eksikliğine ne isim verilir?
Cevap : Pazarlama körlüğü

h

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı yatırımcıların girişimlerde aradıkları özellikler arasında birinci sırada gelmektedir?
Cevap : Proje ekibi

Soru 3 : Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “küçük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır?
Cevap : Yenilikçiler – Erken benimseyenler

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin başarısız olmasının sebeplerinden biri değildir?
Cevap : Kaynak eksikliğine rağmen harekete geçmek

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Risk almayı severler

Soru 6 : Çoğunluk müşterileri ilk müşterilerden ayıran en önemli fark hangisidir?
Cevap : Sürüyü takip etmeleri

Soru 7 : Aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisinin karşılanması pazardaki rekabete dayalıdır?
Cevap : Doğrusal ihtiyaçlar

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi “Tüm dünyayı etkileyen ve toplumsal değişikliklere neden olacak bazı gelişmeler” şeklinde tanımlanmaktadır?
Cevap : Megatrend

Soru 9 : Henüz hayata geçmemiş bir iş fikri için pazar tiplerinden hangisinin ilk olarak hedeflenmesi gerekir?
Cevap : Yeniden incelenmiş pazar

Soru 10 : Gelecek trendlerinin zamana göre talebi nasıl değişir?
Cevap : Talep yavaş yavaş ve zamana yayılarak artar

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi girişimin başarısında rol alan önemli faktörlerden biri değildir?
Cevap : Kurucuların kar paylarının eşit olması

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin hangi ayda, ne kadar kişiye, ne kadar ciro ile ulaşırsa yatırdığı parayı çıkarabileceğini gösterir?
Cevap : Başabaş noktası

Soru 13 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?
Cevap : Erişilebilir mevcut pazar

Soru 14 : Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en üst basamağında hangisi yer almaktadır?
Cevap : Kendini Gerçekleştirme

Soru 15 : “Müşteriler bir ürünü satın almazlar, ancak o ürünün sağladığı faydayı satın alırlar. Bunu göremeyen firmalar pazarlama körlüğü yaşarlar” sözü kime aittir?
Cevap : Theodore Levitt

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi alıcı ile satıcıları birleştiren ve aracıları ortadan kaldırarak erişilebilirliği ve bulunabilirliği artıran platformların genel adıdır?
Cevap : Pazaryeri iş modeli

Soru 17 : Hangisi yapılabilirlik analizinin bileşenlerinden değildir?
Cevap : Ekip üyelerinin hobilerine zaman ayırması

Soru 18 : Girişimcinin fırsat ve çekiciliği keşfinden sonra her şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını anladığı, birçok varsayımının yanlış olduğunu fark ettiği zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ölüm vadisi

Soru 19 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hedeflenen kitlenin olabilecek en büyük evrenini ifade eder?
Cevap : Toplam mevcut pazar

Soru 20 : Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “büyük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır?
Cevap : Erken benimseyenler – Erken çoğunluk

Soru 21 : Hangisi vizyoner kişilerin en belirgin ortak özelliğidir?
Cevap : Deli, çatlak veya çılgın olarak nitelendirilmeleri

Soru 22 : İhtiyaç tiplerinden hangisi yenilikçi ürünler geliştirmek için en büyük fırsatı sunar?
Cevap : Gizli ihtiyaçlar

Soru 23 : Yeni bir fikri hayata geçirmek isteyen kişinin iş fikirleri oluşturmak için ilk bakması gereken unsurlar nelerdir?
Cevap : Kendi geçmişi ve uzmanlık alanı

Soru 24 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Öğrenmeye mesafelidir

Soru 25 : Girişimcilerin ilk heyecan aşamasından sonra vardıkları yerin adı hangisidir?
Cevap : Ölüm vadisi

Soru 26 : Henüz hayata geçmemiş bir iş fikri için pazar tiplerinden hangisinin ilk olarak hedeflenmesi gerekir?
Cevap : İlk hedef pazar

Soru 27 : İlk gün itibariyle yeni bir iş fikrinin müşteri sayısı kaçtır?
Cevap : Sıfırdır

Soru 28 : Hangisi iş fikrinin finansal olarak değerlendirilmesi ile ilgili söylenemez?
Cevap : İlk yatırım tutarına aynı zamanda başlangıç sermayesi adı verilir.

Soru 29 : Mevcut bir pazarda bir ürün veya hizmetin tercih edilmesi ve satın alım gücünün olmasına ne ad verilir?
Cevap : Talep

Soru 30 : Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre en az çoğunluğa sahip grup hangisidir?
Cevap : Yenilikçiler

Soru 31 : Yenilikçi fikirler geliştirmek isteyen girişimcileri en çok ilgilendiren ihtiyaç tipi hangisidir
Cevap : Gizli ihtiyaçlar

KOSGEB Bölüm 4 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 4.Bölüm Sınav Soruları ve Cevapları ile Kosgeb sınavınızı bitirmeye daha da yaklaşıcaksınız. Bu bölümdeki bazı soru ve cevaplarını sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım faydasını görürsünüz.

Soru 1 : Kanvas İş Modelinin 9 yapıtaşına ait aşağıdaki hangi 2’li bileşen, ilk olarak incelenip kesinleştirilmesi gerekenler ve modelin kalbi olanlardandır?
Cevap : “Müşteri Kesitleri” ve “Değer önerileri”

Soru 2 : Ana kitleden farklı küçük bir tüketici grubunun ihti¬yaçlarını farklı bir ürünle karşılayan pazarlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Niş Pazarlama

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi Müşteri Kesitleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan kriterlerden değildir?
Cevap : Bilişsel

Soru 4 :

Kullanıcılara temel bir ürünü karşılıksız olarak vererek daha özellikli bir ürüne bazı müşterileri yönlendirmek ve oradan para kazanmak.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan fikrin gelir modelidir?
Cevap : Bedelsiz ve Primli

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından değildir?
Cevap : Müşteri Kârlılığı

Soru 6 : “2 veya daha fazla müşteri grubu olan bir pazarda, her bir müşteri grubunun farklı ihtiyaçları ve önceliklerine yönelik yapılan pazarlama türüdür. Bazı gruplar sadece kullanıcı olabilir ama diğer grupları çekmek için orada bulunmaları genellikle önemlidir”.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan pazarlama tanımına aittir?
Cevap : Çok Yanlı Pazarlama

Soru 7 : Kişilik, İlgi alanları, Hobiler, Değerler gibi özelliklere göre yapılan müşteri kesitlerine ayırma aşağıdakilerden hangisine göre yapılmıştır?
Cevap : Psikografik

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından değildir?
Cevap : Rekabet yapısı

Soru 9 : Tıraş bıçağı modeli olarak da bilinen ve müşteriyi ucuza satılan bir ürünle kendisine çekerek, bundan sonra sizden pahalı başka bir tamamlayıcı ürünü satın almak zorunda bırakarak elde edilen gelir modeli aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Cevap : Yem ve Olta

Soru 10 : Özellikle dijital ürünlerde oldukça popüler hale gelen bu modelde, müşterilere temel bir ürün, bedava olarak verilirken daha üstün veya özellikli bir ürün ise bir ücret karşılığında verilerek elde edilen gelir modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Bedelsiz ve Primli

Soru 11 : Genellikle tek tek veya ayrı olarak satılabilen bazı hizmet veya ürünlere belli bir süre için kullanım veya erişim hakkından elde edilen gelir modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Abonelik

Soru 12 : Ortalama veya ana akım müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanmak yerine aşırı uçlardaki farklı müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanan pazarlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Uzun Kuyruk Pazarlama

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi Gelir Modellerinden biri değildir?
Cevap : Alış

Soru 14 :

“Genellikle başka imkân olmadığı için girişimciliğe yönelenlerden oluşur ve bu şekilde kurulan işler hayatta kalsa bile genellikle fazla büyüme ihtimalleri yoktur”.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan girişimcilik türünden biridir?Lütfen birini seçin:
Cevap : Zorunluluk Temelli Girişimcilik

Soru 15 : Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından biridir?
Cevap : Değer önerileri

Soru 16 : Büyük ölçekli üretim yaparak büyük bir müşteri grubunun ihtiyaçlarını tek bir ürünle karşılayan pazarlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kitle Pazarlama

Soru 17 :

Kullanıcılardan ücret almak yerine onlara ürünlerini tanıtmak isteyen başkalarından gelir elde etmek.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan fikrin gelir modelidir?
Cevap : Reklam Destekli

Soru 18 :

Bir ürünü ucuza satarak başka bir ürünün düzenli olarak kullanılmasını ve oradan gelir elde edilmesini sağlamak.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan fikrin gelir modelidir?
Cevap : Yem ve Olta

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi Müşteri Kesitleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan kriterlerden biridir?
Cevap : Psikografik

Soru 20 : Fayda, sadakat, kullanım sıklığı gibi özelliklere göre yapılan müşteri kesitlerine ayırma aşağıdakilerden hangisine göre yapılmıştır?
Cevap : Davranışsal

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi iş modelleri kullanmanın faydalarından değildir?
Cevap : Uzun vadeli, kapsamlı ve detaylı bir plan hazırlanması.

Soru 22 : Pazarda bir boşluk görerek bundan faydalanmak için yola çıkan ve bu tür işlerde başarıyı yakalayarak hem hayatta kalma hem de yüksek büyüme ihtimalini de taşıyan girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fırsat Temelli Girişimcilik

Soru 23 : Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından değildir?
Cevap : Pazarlama Yapısı

Soru 24 : Bir iş fikrinden nasıl para kazanılacağının tarifi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Cevap : Gelir Modeli

Soru 25 : Yüksek belirsizliğin azaltılabilmesi için, havada uçuşan iş fikrinizi yakalayıp hızlı bir şekilde kâğıda dökerek somutlaştırmanıza ve biraz detaylandırmanıza yardımcı olan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İş Modeli

Soru 26 : Satın almaya alternatif olarak bir ürünü sadece bir süre için kullanma hakkından elde edilen gelir modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kiralama

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi iş modelleri kullanmanın faydalarından biridir?
Cevap : Havada uçuşan iş fikirlerinin kağıda dökülmesini sağlamak.

Soru 28 :

“Alıcı ve satıcıları bir araya getirerek gerçekleşen işlemlerden komisyon almak.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan fikrin gelir modelidir?
Cevap : Pazar yeri

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal müşterilerde satın alma sürecinde rastlanan rollerden biri değildir?
Cevap : Distribütörler

Soru 30 : Satın alma süreci, özellikle kurumsal müşterilerde oldukça karmaşıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte rastlanan rollerden değildir?
Cevap : Güç simsarları

KOSGEB Bölüm 5 Sınav Soru ve Cevapları

Kosgeb sınav soruları ile kosgeb sınavına hazırlanabilirsiniz. Daha öncesinde çıkmış sorular ve benzer soruların cevapları ile karşılaştırabilir dilerseniz kosgeb sınavından daha iyi notlar alabilir ve kosgeb belgenizi alabilirsiniz.

Soru 1 : Endüstri analizinde hangisi beş önemli analiz unsurundan biri değildir?
Cevap : Çalışanlar

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlık gücü yüksek olan müşterilerin izleyeceği yollardan biri değildir?
Cevap : Girişimcinin markasını güçlü bir şekilde talep etmek

Soru 3 : Yüksek döviz kurları ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?
Cevap : İthalat artış eğilimi gösterir.

Soru 4 : Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde rekabet avantajının iki önemli unsuru bir arada verilmiştir?
Cevap : Müşteri değeri ve operasyonel süreç etkinliği

Soru 5 : Hangisi müşteriler nezdinde pazarlık gücünü artırabilir?
Cevap : Hepsi.

Soru 6 :
I.İşletme girdilerinin yabancı para cinsinden maliyet oluşturması
II.Satışların yabancı para cinsinden yapılması
III.Dalgalı döviz kurlarında fiyat belirlenmesinin güçleşmesi
Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişimlerin dövizden etkilenmesine yol açan durumları içermektedir?
Cevap : I, II ve III

Soru 7 : Geniş bir kitleye talep tahminlerinin sorulmasını, elde edilen genel sonuçların aynı kitleye bildirilerek yeniden görüşlerinin sorulmasını ve bu aşamaların genel bir görüş birliği ortaya çıkana kadar tekrar tekrar sürdürülmesini içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Delphi yöntemi

Soru 8 : Rekabetle ilgili hangi ifade yanlıştır?
Cevap : Fırsatçı ve uyanık davranan girişimciler her zaman kazanırlar.

Soru 9 : Ekonomik koşulların iş girişimlerinin başarısı üzerindeki etkisi aşağıdaki hangi süreçlerle ilgilidir?
Cevap : Hepsi

Soru 10 : “Tanımlı bir bölgede benzer ihtiyaç ve tercihlerle talep oluşturan müşterilerin toplamına verilen isim” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazar

Soru 11 : Girişimciler için en az güvenilir veri kaynağı hangisi olacaktır?
Cevap : Diğer firmaların yaptırdıkları pazar araştırmaları.

Soru 12 : Hangi sektör döviz kurlarındaki artıştan nispeten olumlu etkilenebilir?
Cevap : Turizm

Soru 13 : Sektörler arası farklar incelenirken hangileri daha önemlidir?
Cevap : Beklenen teknolojik ilerlemeler ve Müşterilerin fiyat duyarlılıkları

Soru 14 :
I.Rakiplerinden daha doğru ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilen girişimciler, rekabet ortamında çok daha başarılı olacaklardır.
II.Rekabet özünde bir öğrenme sürecidir.
III. Girişimler için pazarı ve müşterileri yakından takip etmek rekabet için yeterlidir.
Rekabetle ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap : I ve II

Soru 15 : Müşteriler tercihlerini belirlerken alternatifleri kıyaslamaları ile ilgili olan müşteri sorusu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Satın Alanların Seçim Kriterleri Neler?

Soru 16 : Girişimcilerin geri döndürülemez yatırımlarını gerçekleştirmeden önce ihtiyaç duyacakları iş gücü konusunda sıkıntı yaşamamaları için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekmektedir?
Cevap : Kalifiye iş gücü arzının bölgesel bazda önemli farklılıklara sahip olduğunu bilmek

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi tedarikçinin gücünü ortaya koyan durumlardan biri değildir?
Cevap : Tedarikçinin verimli iş karşısında makul fiyat talepleri ortaya koyması

Soru 18 : Hangisi güvenilir talep tahmini için yanlış bir yaklaşımdır?
Cevap : Geçmiş talep verileri hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır.

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi şiddetli rekabetin özelliklerinden biri değildir?
Cevap : Kalite odaklı olmak

Soru 20 : Hangisi müşteriyi anlama yönünde en önemli beş temel sorudan biri değildir?
Cevap : Başka neler alıyorlar?

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi talep tahmininde öncelikli olarak yapılması gerekeni ifade etmektedir?
Cevap : Girişimin ulaşabileceği maksimum coğrafi pazar alanını belirlemek

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi Endüstrinin Beş Faktör Analizi içinde yer alan beş kritik endüstri aktöründen biri değildir?
Cevap : Pazar dışı aktörler

Soru 23 : Ürünün geniş pazar temsil eden küçük bir alanda (örneğin bir süpermarkette ya da küçük bir coğrafi bölgedeki bütün marketlerde) deneme amaçlı olarak pazara sunulması ve müşteriler başta olmak üzere bütün pazar aktörlerinin tepkilerinin gözlenmesi esasına dayanan, deneysel araştırma çalışmalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazar testleri

Soru 24 : Benzer üretim süreçleri ve ürünlerle faaliyet gösteren işletmelerin toplamını ifade etmek amacıyla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Endüstri

Soru 25 :
I.Girişimin pazara sunacağı mal ve hizmetlere karşı oluşacak talep
II.Girdi ve kaynak maliyetleri
III.Kaynaklara olan erişimin kısıtlanması
Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişim başarısının etkileyen ekonomik koşulları içermektedir?
Cevap : I, II ve III

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi ekonomik koşulların analiz edilebilmesi, anlaşılması ve farklı ekonomilerin karşılaştırılabilmesi için geliştirilmiş ekonomik göstergelerden biri değildir?
Cevap : Nüfus

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi reel milli gelirin, daha net ifadeyle ekonomideki toplam üretimin uzun dönemli artışı anlamına gelen kavramdır?
Cevap : Ekonomik büyüme

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeye hammadde, mamül ve yarı mamül, enerji, makine-teçhizat, işletmenin ürününe direkt ya da dolaylı etkisi olabilecek çeşitli hizmetler ve benzeri pek çok girdiyi sağlamaktadır?
Cevap : Tedarikçi

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi eski tip merdaneli çamaşır makinelerinin kırsal kesimde çok yoğun talebi olduğunu fark eden bir firmanın biraz araştırıcınca makinelerinin tereyağı yapımı için kullanıldığını şaşırarak fark etmesinin altında yatan müşteri sorusunu ifade etmektedir?
Cevap : Müşteriler Ürünleri/Hizmetleri Neden Satın Alıyor ve Nasıl Kullanıyor?

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yatırım için elzem olan özsermaye dışında kalan fonların maliyetini belirler?
Cevap : Faiz oranları

KOSGEB Bölüm 6 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 6 Sınav Soru ve Cevapları ile kosgeb sınavına hazırlanabilirsiniz. Kosgeb belgesi alabilmek için ilk şartlardan birtanesi sınavları geçebilmek bu sınavları geçebilirseniz belgenizi alabilirsiniz.

Soru 1 : Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı kaç gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir?
Cevap : 2

Soru 2 : En az 7 ortakla kurulabilen ve girişimcinin sorumluluğunun sınırlı olduğu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kooperatif

Soru 3 :
I.Kollektif
II.Anonim
III.Komandit
IV.Sermayesi paylara bölünmüş komandit
Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişimlerin dövizden etkilenmesine yol açan durumları içermektedir?
Cevap : I ve III

Soru 4 : Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut olmaması veya genel kurul toplanmaması sebebiyle şirketin feshine karar verecek olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Asliye ticaret mahkemesi

Soru 5 :
I.Anonim
II.Limited
III.Kollektif
Yukarıdaki şirket türlerinin hangisi veya hangilerinde kurucularının, ortaklarının, pay sahiplerinin şahsiyetinden ziyade koymayı taahhüt ettikleri ya da koymuş oldukları sermayenin temsil ettiği paylar önemlidir?
Cevap : I ve II

Soru 6 : Teşebbüslerin kuruluş süreçleri hangi aşama ile tamamlanmış olur?
Cevap : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan

Soru 7 : Bonoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yetkili temsilci imzası geçersizdir.

Soru 8 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olan taraf öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İşçi

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak konulamaz?
Cevap : Kişisel itibar

Soru 10 : Emeğin sermaye olarak konulabileceği, en az iki kişi ile kurulabilen ve girişimci sorumluluğunun sınırlı veya sınırsız olabileceği işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Komandit şirket

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?
Cevap : Ambalajların biçimi

Soru 12 : Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Esnaf

Soru 13 :
I.Sözlü veya yazılı olarak yapılabilirler.
II.Sözleşmeden söz edebilmek için, sözleşme yapma hakkına (ehliyetine) sahip en az iki kişinin bulunması gerekir.
III.Sözleşme yapacak olan kişiler her zaman gerçek kişiler olmalıdır.
IV.Sözleşme yapma hakkı, kişinin ayırt etme gücüne sahip olması, ergin olması, kısıtlı olmaması ile ilgilidir.
Sözleşmeye ilişkin ifadelerde doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Cevap :  I, II ve IV

Soru 14 : Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren kaç ay içinde iptal davası açabilir?
Cevap : 3

Soru 15 : Aşağıdakilerden hangisi “basiretli davranma” kavramına en yakındır?
Cevap : Tutum ve davranışında ölçülü olan

Soru 16 : Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
Cevap : Telefonla

Soru 17 : Aşağıdaki teşebbüslerden hangisini gerçek kişi tacirler kuramaz?
Cevap : Faaliyet konusu bankacılık olan firma

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi marka olabilir?
Cevap : Hepsi

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisinde ortağın sorumluluğu sınırlıdır?
Cevap : Limited şirket

Soru 20 : Tüzel kişilik hangi anda kazanılır?
Cevap : Ticaret Müdürülüğüne tescil edildiği anda

Soru 21 : Limited şirketlerin yönetim ve temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yönetim ve temsil yetkisi, müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere verilir.

Soru 22 :
I.Çeki elinde bulunduran (çek hamili), çek bedelini elde etmek için, çeki ibraz süreleri içerisinde muhatap bankaya sunmalıdır.
II.Bir çek, düzenlendiği (keşide edildiği) yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
III.“Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ancak alacağın temlikiyle devredilebilir.
IV.Düzenleyenin ölümü, medenî haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası çekin geçerliliğini etkilemez
Yukarıdaki çek ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap :  I, III ve IV

Soru 23 :
I.Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesine yarar.
II.Kişi adları marka olarak belirlenemez.
III.Malların veya ambalajlarının biçimi marka olabilir.
IV.Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir.
Yukarıda yer alan markaya ilişkin ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap : I, III ve IV

Soru 24 : Limited şirkette yönetim ve temsil yetkisi kime aittir?
Cevap : Müdüre

Soru 25 : Teşebbüs kurma hakkına sahip olan kişiler işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adlarına işletirlerse aşağıdaki statülerden hangisine sahip olabilirler?
Cevap : Tacir

Soru 26 : Sermayenin taahhüt edilmesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?
Cevap : sermayenin tamamının taahhüt edilmesi gerekir

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ olabilir?
Cevap : Hepsi

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetli evrakın çek olarak sayılması için gerekli olan özelliklerden biri değildir?
Cevap : Ödeyecek kişinin imzası

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi girişimci değildir?
Cevap : Memur

Soru 30 : Tacir ile esnaf arasındaki ayrım aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaktadır?
Cevap : Öngörülen gelire göre

KOSGEB Bölüm 7 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 7 Sınav Soru ve Cevapları ile Kosgeb belgesi almak için şartlardan bir tanesi sınavı geçebilmektir. Kosgeb sınavını geçebilmeniz için bazı çıkan soru ve cevapları sitemizde bulabilirsiniz.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin örnek olma sorumluluğu kapsamında ifade edilen bir davranış değildir?
Cevap : Özsermaye ile çalışma

Soru 2 : Girişimcinin tedarikçisine ve çalışanına emeğinin karşılığını zamanında ödeme sorumluluğu aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Cevap : Adil olma

Soru 3 :
I.Girişim, insan ve onun oluşturduğu yapılar eliyle gerçekleştirilebilir.
II.Her girişim aynı zamanda bir kaynak kullanımıdır.
III.Sosyal veya yardım amaçlı girişimlerden söz etmek mümkündür.
Girişime ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap : I, II ve III

Soru 4 : Nazari ahlakın konularını ifade eden aşağıdaki sorulardan hangisi hürriyet problemini içermektedir?
Cevap : İyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz?

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi ontolojik (varlık felsefesi) açıdan bizim dışımızda var olan bir gerçekliğe karşılık gelmektedir?
Cevap : Ahlak

Soru 6 : Girişimci, girişimindeki üretim faaliyetlerini bölgesinde çok fazla bulunan bir madenden gerçekleştirmektedir. Nitekim bu durumda dahi girişimci geri dönüşüm ve artık hammaddenin yeniden üretime sokulmasına azami gayret göstermektedir. Bu durum girişimcinin hangi etik ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir?
Cevap : Kaynakları etkin kullanma

Soru 7 :
I.Bireysel sorumluluk
II.Sosyal sorumluluk
III.Örnek olma sorumluluğu
IV.Profesyonel yönetici sorumluluğu
Yukarıdaki sorumluluklardan hangisi veya hangileri girişimcinin sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir?
Cevap : I, II ve III

Soru 8 : Girişimci, müşterilerinin her biri için bir ilişki diyagramı çıkarmış ve ilişkileri daha iyi ve uzun süreli olanlara daha fazla fiyat indirimi yapmaya karar vermiştir. Müşterileri ile ilişkisinde matematiksel anlamda eşitliğe değil; hak edene hak ettiği karşılığı verebilme ilkesine uymaya çabalamaktadır. Bu durum girişimcinin hangi etik ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir?
Cevap : Adil olma

Soru 9 : Etik öğrenmenin bir parçası olan, işletme içi ve dışına yönelik her türlü ilişkiye yol göstermesi beklenen rehbere ne ad verilir?
Cevap : Etik rehber

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin etik ilkelerinden bir olarak sayılmayabilir?
Cevap : Öngörülebilirlik

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için etik ilkelerin yazılı hale getirilmesini gerekli kılan gelişmelerden biri değildir?
Cevap : Ahlaki davranışın giderek daha fazla kabul görmesi

Soru 12 : “Girişimcinin öngörülebilir olması” aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle açıklanmaktadır?
Cevap : Güvenilirlik

Soru 13 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ahlak felsefesi ilgili değildir?
Cevap : İnsan doğasının ne olduğu

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisinde girişimin etik temellerini oluşturan unsurlar bir arada verilmiştir?
Cevap : Ahlaki değerler ve hukuk normları

Soru 15 : “Bir girişimci çabası olmaksızın marka, ambalaj, reklam ve benzeri yollarla haksız rekabete yol açacak eylemlere girişebilir.” ifadesi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine ters düşmektedir?
Cevap : Dürüstlük

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve toplumsal anlamda gündelik yaşamın düzenlenmesine yönelik kurallara işaret etmektedir?
Cevap : Ahlak

Soru 17 :
I.Dürüstlük
II.Sorumluluk bilinci
III.Şefkat
IV.Bağışlayıcılık
Girişimcinin etik zekasının yukarıdaki değerlerden hangileri ile desteklenmesi gerekir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 18 : Liderlik özelliği öne çıkan girişimcilerin kendi işletmelerinde olduğu gibi sektörlerinde de ahlaki örnek olma bakımından ……………… olarak anılmaları mümkün hale gelebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Etik lider

Soru 19 : Girişimler açısından etik öğrenmenin önemli bir parçası olan, işletme içi ve dışına yönelik her türlü ilişkiye rehberlik etmesi beklenen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Etik rehber

Soru 20 : Girişimlerin kendi çalışma konularına yönelik ürün geliştirme, üretim, tedarik pazarlama ve satış sonrası hizmetleri hangi sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır?
Cevap : Bireysel sorumluluklar

Soru 21 :
I.Olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey ahlak olarak nitelenebilir.
II.Ahlak, yaşanan gerçeklikle iç içedir.
III.İnsanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiği ile ilgilidir.
IV.İyi ve kötü eylemleri belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğinin incelenmesini esas alan bir bilim dalıdır.
Ahlak kavramına ilişkin yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Cevap :  I ve II

Soru 22 : Girişimcinin etik liderliği ve etik davranışların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Hafif suçlar nispeten ehemmiyetsizdir.

Soru 23 : ………. gerçek hayata ilişkin süregelen insan davranışını değerlendirir ve yön vermeye çalışırken, ……… ise felsefenin bir dalı olarak ahlaki bağıntıların niteliği üzerinde genel bir görüş elde etmeye çalışır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap : Ahlak – Etik

Soru 24 : Her türlü girdi özelliği olan hammadde, mamul, yarı mamul, insan kaynağı ve zamanın verimli kullanılması aşağıdaki etik ilkelerden hangisinin kapsamındadır?
Cevap : Kaynakları etkin kullanma

Soru 25 : Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelere aykırı bir davranış olarak değerlendirilmeye en uzak olan seçenektir?
Cevap : Daha fazla çalışma isteği

Soru 26 : Girişimlerin bireysel sorumluluğunu yerine getirmemesiyle birlikte ortaya çıkan toplumsal ve sosyal maliyetler aşağıdaki sorumluluk alanlarından hangisiyle ilgilidir?
Cevap : Sosyal sorumluluklar

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi pazardaki güçlü konumun getirdiği dürüstlükten uzaklaşma eğilimlerinden biridir?
Cevap : Alıcı tekeline sahip olunduğu için fiyat kırmak

Soru 28 : İş dünyasında aşağıdaki yargılamalar için zemin oluşturan iş ahlakı değerlerine bakma ihtiyacı duyulmaz?
Cevap : Kar-zarar

Soru 29 : Ahlaki problemler ve bunlara ilişkin yargıların yorumlanmasına yönelik felsefi alan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Etik

Soru 30 : Bir ekonomide girişimcinin örnek olma sorumluluğunu destekleyecek en önemli zemin olarak ifade edilen iki kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap : Ahlaki değerler ve hukuk normları

KOSGEB Bölüm 8 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 8.Bölüm Sınav Soruları ve Cevapları ile artık Kosgeb sınavını bitiriyoruz. Böylelikle artık kosgeb’den desteğinizi alabilir ve hayalinizdeki işi yapmaya başlayabilirsiniz. Umarız sizlere küçükte olsa yardımcı olabilmişizdir ve bizi unutmazsınız en azından bir yorum bırakırsınız

Soru 1 : İşletmenin kaynakları ile rakiplerinin karşılaştırılması sonucunda işletmenin rakiplerinde daha iyi bir konumda olduğu konular GZFT analizinin hangi boyutunda yer alır?
Cevap : Güçlü yönler

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Cevap : Tasarım

Soru 3 : Tüketicilerin sosyal sınıf, yaşam tarzı veya kişilik yapılarına göre gruplandırıldığı pazar bölümlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Psikografik bölümlendirme

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel görevlerinden biri değildir?
Cevap : Ödenmiş bir medya aracılığıyla yüz yüze olmayan bilgi aktarımı yapmak

Soru 5 : Döviz kurları, faiz, kredi, enflasyon oranları, büyüme verileri gibi makroekonomik göstergeler hangi çevre faktörünün kapsamına girmektedir?
Cevap : Ekonomik faktörler

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlamasında yer alan konulardan biri değildir?
Cevap : Pazarlama planının uygulanması

Soru 7 : Ürünü elde etmek için ödenen para (maliyet) ile tüketiminden beklenen fayda arasındaki fark ………… olarak tanımlanır.
Cevap : Değer

Soru 8 : Sürekli ürüne odaklanarak çevresel değişimlerin farkında olunmayan ve zamanla rekabet avantajının kaybedilmesine neden olan durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazarlama miyopluğu

Soru 9 : İşletmenin sadece pazarın bir bölümüne yönelerek orada üstünlüğü ele geçirmeye yönelmesi hangi hedef pazar stratejisini ifade etmektedir?
Cevap : Yoğunlaştırılmış pazarlama

Soru 10 : Bir ürünü kullanan veya tüketen kişi ……, satın alma kararını veren kişi ……., satın alma gücü ile desteklediği isteği ise …… olarak ifade edilir. Boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
Cevap : Tüketici – Müşteri – Talep

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin avantajlarından biri değildir?
Cevap : Stokları arttırma

Soru 12 : Aşağıdaki pazarlama hedefleme stratejilerinden hangisinde en dar hedefleme söz konusudur?
Cevap : Mikro pazar

Soru 13 : Devletin koyduğu kurallar ve bunlar ile ilgili değişiklikler PEST analizinin hangi başlığı içinde yer almaktadır?
Cevap : Politik faktörler

Soru 14 :
I.Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek yeni istek ve ihtiyaçlar
II.İstek ve ihtiyaçları giderecek ürün ve hizmetler
III.Bu ürün ve hizmetleri tüketicilere sunacak yeni yöntem ve pazarlama araçları
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri pazar fırsatlarına konu edilen bileşenler olarak değerlendirilmektedir?
Cevap : I, II ve III

Soru 15 : Hedef kitlede yer alan müşterilerin ödemeyi kabul edebilecekleri seviye dikkate alınarak belirlendiği fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Değer yönlü fiyatlandırma

Soru 16 : Pazarın ülke, bölge, şehir, yerleşim özellikleri, iklim gibi coğrafik değişkenlere göre gruplara ayrılması şeklinde yapılan bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Coğrafik bölümlendirme

Soru 17 : Sektörde deneyim ve uzmanlığı olan kişilerin fikirlerinden yararlanılarak yapılan tahminleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yargısal tahmin yöntemi

Soru 18 : Uzman kişilerden sektördeki gelişmeler doğrultusunda mevcut veya yeni ürün için satış potansiyeli tahminleri alınarak tahminleme yapıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yargısal tahmin yöntemi

Soru 19 : . …………………., belirli bir coğrafyadaki nüfusun genel yaşam ve tüketim eğilimlerini kapsamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap : Sosyal faktörler

Soru 20 : Alıcılar sosyal sınıf, yaşam tarzı veya kişilik yapılarına göre gruplara ayrıldığı bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Psikografik bölümlendirme

Soru 21 : Müşterinin gerçekte ne satın aldığı açık biçimde tespit edildiği ürün düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Öz ürün

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin fırsatları tespit etmede alım sürecini daha etkin/rahat hale getirmeye örnektir?
Cevap : İnternet üzerinden uçak veya otobüs bileti alımını sağlamak

Soru 23 : “Toplumun ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla değer taşıyan bir ürün/hizmet veya fikirlerin yaratılması, sunulması ve bunların değişmesini içeren faaliyetler bütünü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazarlama

Soru 24 : Ürünü elde etmek için ödenen para (maliyet) ile tüketiminden beklenen fayda arasındaki fark ………… olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Cevap : Değer

Soru 25 : Hedef kitlede yer alan tüketicilerin zihinlerinde rakiplerden farklı ve potansiyel müşteri için anlamlı bir yer edinmeye yönelik faaliyetler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Cevap : Konumlama

Soru 26 : Aşağıdaki pazarlama yönetim süreci aşamalarından hangisinde planlara uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi söz konusudur?
Cevap : Uygulama

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir?
Cevap : Ürün faktörü

Soru 28 : Değişim için pazara sunulan herhangi bir şeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ürün

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden biri değildir?
Cevap : Ambalaj

Soru 30 : Aşağıdaki tutundurma faaliyetlerinin hangisinde ürün ile ilgili belirli bir bedel karşılığında ve yüz yüze olmayan bilgi aktarım faaliyetleri söz konusudur?
Cevap : Reklam

KOSGEB Bölüm 9 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB 9.Bölüm Sınav Soruları ve Cevapları ile kosgeb sınavına çalışabilir ve sizlerde girişimcilik sınavından iyi sonuçlar alabilirsiniz. Kosgeb ileri girişimcilik sınav soruları sayfamızda yer almaktadır.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarılı tanıştırmalar yapma sürecinde kaçınması gereken hatalardandır?Cevap : Tanıştırmanın hemen ertesinde arayarak tanışmanın sonucunu sorgulamalıdır

Soru 2 :
I.Girişimcinin çevresindeki iş kurmuş diğer girişimciler
II.Danışmanlık şirketleri
III.Tanıdıklarca önerilen emlakçılar
IV.Denetim şirketleri
V.Girişimcinin gayrimenkul uzmanı tanıdıkları
Yukarıda numaralandırılmış kişi ya da organizasyonlardan hangisi/hangileri İş Kurma Networking Planı kapsamında yürütülen İşyerinin Kiralanması aktivitesinde destek alınabilecek kişi ya da kişilerdendir?
Cevap : I, III ve V

Soru 3 :
I.Bu kişileri işi düşmeden aramalıdır
II.Özel günlerde bu kişilere özel mesaj göndermelidir
III.Sık sık arayarak taleplerini dile getirmelidir
IV.Dönemsel olarak birebir görüşme fırsatı yaratmalıdır
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri girişimcinin networkingde takip sürecinde tanıştığı kişilerle ilgili yapılması gerekenlerdendir?
Cevap : I, II ve IV

Soru 4 :
I.İnsanları başkalarıyla tanıştırma
II.Sektörel haber ve gelişmeler
III.Faydalı bir kitap önerisi
IV.Fırsat paylaşımı
Yukarıda numaralandırılmış paylaşım faaliyetlerinden hangisi/hangileri networking kapsamında girişimcinin çevresiyle yapabileceği bilgi paylaşımlarındandır?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üçüncü halka networking paydaşlarındandır?
Cevap : Finansal kuruluşlar

Soru 6 : Girişimcinin sosyal ağ kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Sosyal ağlardaki tartışmalarda aktif bir şekilde yer almalıdır

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kendine ve girişimine dışardan bir gözle bakarak değerlendirme yapabilecek, konusunda uzman kişileri ifade eder?
Cevap : Mentor

Soru 8 :
I.İşyerinin Kiralanması
II.Yasal Kuruluş İşlemlerinin Yapılması
III.Makine Ekipmanlarının Satın Alınması
IV.Üretimin başlatılması
V.Satışların Kontrolü
VI.Satış Performanslarının Analizi
Yukarıda numaralandırılmış faaliyetlerden hangisi/hangileri İş Kurma Networking Planı kapsamında yürütülen aktivitelerdendir?
Cevap : I, II, III, IV

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin çevresini ve kendini güncel tutabilmek için yapabilecekleri arasında yer almaz?
Cevap : Kurduğu bağlantılara gün aşırı ziyarette bulunmak

Soru 10 : Girişimcinin tanışmayı planladığı kişilerin bulunduğu etkinlik öncesi hazırlık listesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap : Girişim iş süreci planı

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi networking değildir?
Cevap : İnsan kullanmaktır.

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi tanışma sürecini hızlandıracak adımlar arasında yer almaz?
Cevap : Sosyal ağlarda farklı profillerle aktif paylaşım yapmak

Soru 13 :
I.Tanışılan kişiye sürpriz telefon araması
II.Tanışılan kişinin sektörüyle alakalı makale paylaşma
III.Tanışılan kişiyi kültürel bir etkinliğe davet etme
IV.Sosyal ağ vb. mecralarda tanışılan kişinin ihtiyacını gördüğünde destek olma
Yukarıda numaralandırılmış eylemlerden hangisi/hangileri tanışma sonrası takip kapsamında girişimcinin değerlendirebileceği eylemlerdendir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 14 : İş kurarken ve geliştirirken izlenen networking adımlarından mevcut çevrenin incelenmesi adımına ilişkin hangisi yanlıştır?
Cevap : Kuluçka Merkezleri KOSGEB eğitimlerinde oluşturulan bir yapıdır

Soru 15 : Girişimcinin ne yaptığını kısaca anlatan, karşısındakinin soru sormaya yönelten ve hoş sohbeti başlatan tanışma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Asansör cümlesi

Soru 16 : “Paydaşların hepsi önemlidir. Ancak bir tanesi, girişimin geleceğini daha çok etkiler.” Bu paydaş, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ortak(lar)

Soru 17 : İş dünyasında ve girişimcilik ekosisteminde girişimcinin doğrudan etkisinin olduğu tanınma sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Aktif tanınma

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin sosyal ağlarda etkili bir çevre oluşturmasıyla ilgili doğru değildir?
Cevap : Profilinde resmi olmasa da olur.

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin bir buluşma öncesi networking hazırlığında önemlidir?
Cevap : Hepsi

Soru 20 : Paydaş yönetim stratejisine göre girişimcinin çevresinde kaç networking halkası vardır?
Cevap : 3

Soru 21 : Girişimcinin ziyaret edilecek kişi ya da etkinlik hakkında fikri olduğuna inandığı çevresini aradığı ve onların geribildirimlerini değerlendirdiği networking için arama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ağızdan ağıza

Soru 22 :
I- Tanınmak
II- Zaman kazanmak
III- Kaliteli hayata sahip olmak
IV- Bayramlaşmak
V- Hemen para kazanmak
Yukarıdakilerden hangisi networking’in öncelikli faydaları arasında sayılabilir?
Cevap : I, II ve III

Soru 23 : Business Networking Akademi araştırmalarına göre insanlar ilişkilerini yönetmediklerinde cep telefonlarına kayıtlı kişilerin en fazla yüzde kaçıyla görüşürler?
Cevap : %5

Soru 24 : Girişimci hedeflerini aşağıdaki hangi kriterlerle belirlemelidir?
Cevap : Hepsi

Soru 25 : İyi ilişkilerin neticesinde zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşen, zaman içinde girişimcinin konusuyla ilgili bir haber, gelişme veya durum olduğunda akla ilk gelen kişi konumunda olduğu tanınma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Dolaylı tanınma

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin iki kişiyi tanıştırmasıyla ilgili doğru değildir?
Cevap : Tanıştırırken insanları bol bol övmek gerekir.

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi etkili networking yani ağ kurma kavramı için söylenebilir?
Cevap : Hepsi

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin birinci halka networking paydaşlarındandır?
Cevap : Ortaklar

Soru 29 : Girişimin ilerlemesinde en kritik bilgi ve deneyime sahip olan ekip üyelerine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kilit personel

Soru 30 :
I.Mezuniyet buluşmaları
II.Eğitim ve seminer organizasyonları
III.Mesleki derneklere üyelik
IV.Tanışma toplantılarına katılmak.
Yukarıda numaralandırılmış faaliyetlerden hangisi/hangileri girişimcinin çevresini geliştirmek ve yeni bir çevre oluşturmak için katılabilecekleri etkinlikler arasındadır?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 31 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin ikinci halka networking paydaşlarındandır?
Cevap : Tedarikçiler

Soru 32 : “Paydaşların hepsi önemlidir. Ancak bir tanesi, girişimin geleceğini daha çok etkiler.” Bu paydaş, aşağıdakilerden hangisidir
Cevap : Ortak(lar)

KOSGEB Bölüm 10 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 10 Sınav Soru ve Cevapları ile kosgeb sınavına kolaylıkla hazırlanabilirsiniz. Kosgeb Soru ve cevapları ile kendinizi geliştirebilir ve sınavdan geçer not alabilirsiniz

Soru 1 : İşletmenin bir an için alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme gücü hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Nakit Oran

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi belirli bir süre içindeki hasılatı, giderleri, faaliyet dışı kazanç ve kayıplar ile net kâr veya zararı ortaya koyar?
Cevap : Gelir Tablosu

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir an için stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti hakkında bilgi vermektedir?
Cevap : Asit-Test Oran

Soru 4 : Senet ile satış yapan DGN işletmesinin satış yaptığı işletmelerden olan vadesi gelmemiş alacak senetlerinin işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ticari Alacaklar

Soru 5 : Bir işletmede üretim için gereken süre, satış tahsilat süresi vb. dikkate alınarak faaliyet döngüsü 50 gün olarak hesaplanmıştır. Bu işletmenin satılan mallarda 2.000 TL gidere katlanacağı düşünüldüğünde ihtiyacı olan işletme sermayesi tutarı ne olur?
Cevap : 14.600

Soru 6 : DGN işletmesinin 31.03.2019 tarihi itibariyle X bankasında bulunan 750.000.-TL mevduatının, işletmenin ilgili tarihteki özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Hazır Değerler

Soru 7 : Girişimcinin ulaşabileceği, kaynağına göre finansman kaynakları aşağıdakilerden hangileridir?
Cevap : Yabancı kaynak ve özkaynak

Soru 8 : Muhasebenin temel eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Soru 9 :

Kasa: 120 
Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150
Alınan Çekler: 60 
Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75 
Bankalar: 40 
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25 
Ticari Alacaklar: 60 
Stoklar: 40 

DGN işletmesinin stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir asit-test oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : 0,88

Soru 10 : Bilanço eşitliğinde kaynaklara karşılık gelen kalemler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Sermaye

Soru 11 :

DGN işletmesinin stok bulundurma giderleri, stok tutarının %20’si, her parti için tedarik maliyeti 200 TL, birim alış fiyatı 30 TL ve gelecek dönem tahmini satışları 3000 birimdir.

DGN işletmesinin ekonomik sipariş miktarı ne olur?
Cevap : 447

Soru 12 : Bütçelerin oluşturulmasında başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Satış bütçelerinin hazırlanması

Soru 13 : Bilanço eşitliğinde varlıklara karşılık gelen kalemler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkların tümünü ifade etmektedir?
Cevap : İşletme Sermayesi

Soru 15 : İşletmenin dönem içinde nakit ve nakit benzeri değerlerde oluşan artış ve azalışların nedenleri ile takibini mümkün kılan; gelecekteki nakit ihtiyacının öngörülmesine ve nakit bütçesinin hazırlanmasına yardımcı olan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Nakit akış tablosu

Soru 16 :

DGN işletmesinin stok bulundurma giderleri, stok tutarının %20’si, her parti için tedarik maliyeti 200 TL, birim alış fiyatı 30 TL ve gelecek dönem tahmini satışları 3000 birimdir.

DGN işletmesinin ekonomik sipariş miktarı için toplam stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : 2683

Soru 17 : İşletmenin belirli bir süre içindeki hasılatı, giderleri, faaliyet dışı kazanç ve kayıplar ile net kar veya zararını ortaya koyan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Gelir tablosu

Soru 18 : İşletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkların tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İşletme sermayesi

Soru 19 : İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve bunların kaynaklarını gösteren tabloya ne ad verilir?
Cevap : Bilanço

Soru 20 : Sabit sermaye yatırımları olarak da ifade edilebilen, girişimcinin gerçekleştirmeyi düşündüğü proje ile ilgili ya da devam eden işletmecilik faaliyetleri içerisinde bilançonun duran varlıklarının finansmanını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Sermaye bütçelemesi

Soru 21 :

DGN işletmesinin 2018 cari yılı satışları 7.200.- TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı satışları ise 15.000.-TL olarak tahmin edilmektedir. Dönem sonu bilançosunda işletme sermayesi kalemlerine ilişkin değerler (bin TL) ise aşağıdaki gibidir:
Kasa: 120
Banka Kredileri: 50 
Alacaklar: 60 
Satıcı Kredileri: 75 
Stoklar: 40 
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25 

DGN işletmesinde 1 yıl içinde ortalama 320 gün çalışıldığı varsayımı altında Günlük Satış Yöntemine göre 2019 yılı için ihtiyaç duyulan net işletme sermayesi tutarı yaklaşık olarak ne olur? (Tutarlar bin TL dir)
Cevap : 310.-

Soru 22 : İşletmenin net çalışma sermayesi hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Cari Oran

Soru 23 :
I. Bilanço
II. Gelir Tablosu
III. Nakit Akış Tablosu
IV. Özkaynak Değişim Tablosu
V. Dipnotlar
Yukarıdakilerden hangisinde temel finansal tablolar seti doğru sıralanmıştır?
Cevap : I, II, III, IV ve V

Soru 24 :
I.Tedarik maliyeti
II.İletişim maliyeti
III.Alış maliyeti
IV.Stok bulundurma maliyeti
V.Zaman maliyeti
VI.Stok yönetim sisteminin maliyeti
Yukarıda numaralandırılmış maliyet kalemlerinden hangisi/hangileri stok maliyetleri arasında yer alır?
Cevap : I, III, IV ve VI

Soru 25 :

Kasa: 120
Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150
Alınan Çekler: 60
Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75
Bankalar: 40
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25
Ticari Alacaklar: 60
Stoklar: 40

DGN işletmesinin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir nakit oran aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : 0,88

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi birbirini izleyen iki dönem arasındaki nakit ve nakit benzerlerinin tutarlarındaki değişimi açıklamayı amaçlayan bir finansal tablodur?
Cevap : Nakit Akış Tablosu

Soru 27 : DGN işletmesi faaliyetlerini sürdürebilmek için X bankasından 18 ay vadeli 300.000.-TL tutarlı spot kredi çekmiştir. İşletmenin bankadan çektiği bu kredi, işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Mali Borçlar

Soru 28 : DGN işletmesi, sahibi olduğu binalardan birini başka bir işletmeye işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya vermiş ve karşılığında 50.000.-TL depozito almıştır. Söz konusu alınan depozito tutarının DGN işletmesinin özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ticari Borçlar

Soru 29 :

DGN işletmesinin stok bulundurma giderleri, stok tutarının %20’si, her parti için tedarik maliyeti 200 TL, birim alış fiyatı 30 TL ve gelecek dönem tahmini satışları 3000 birimdir.

DGN işletmesinin ekonomik sipariş miktarı için stok bulundurma gideri ne olacaktır?
Cevap : 1341

Soru 30 :

DGN işletmesinin 2018 cari yılı satışları 7.200.- TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı satışları ise 15.000.-TL olarak tahmin edilmektedir. Dönem sonu bilançosunda işletme sermayesi kalemlerine ilişkin değerler (bin TL) ise aşağıdaki gibidir:
Kasa: 120
Banka Kredileri: 50
Alacaklar: 60
Satıcı Kredileri: 75
Stoklar: 40
Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25

DGN işletmesinde 1 yıl içinde ortalama 320 gün çalışıldığı varsayımı altında Günlük Satış Yöntemine göre 2019 yılı için ihtiyaç duyulan brüt işletme sermayesi ne olur? (Tutarlar bin TL dir)
Cevap : 450.-

KOSGEB Bölüm 11 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 11 Sınav Soru ve Cevapları ile dilerseniz kosgeb ileri girişimcilik sınavına çalışabilir ve bu sınavdan iyi bir not alabilirsiniz. KOSGEB Bölüm 11 Sınav Soru ve Cevapları için sayfamızı ziyaret etmeniz yeterlidir.

Soru 1 : Kısa vadeli krediler daha çok hangi amaçla kullanılmalıdır?
Cevap : İşletme sermayesini finanse etmek

Soru 2 : Yeni sermaye bulma yöntemlerinden kitle fonlamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Kitle fonlama, girişimcinin bir grup insan tarafından internet aracılığıyla finanse edilmesidir.

Soru 3 : İhracat yapan bir girişimcinin vadeli satış işlemine ilişkin ithalatçıdan ödemenin yapılacağını belirten ve banka garantisi taşıyan poliçeyi iskonto işlemini yapan finansal kuruma devrederek kendisine finansman sağlama şeklini ifade eden kavram finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Forfaiting

Soru 4 : Girişimcinin bir grup insan tarafından İnternet aracılığıyla finanse edilmesine ne denir?
Cevap : Kitle fonlama

Soru 5 :
I.Makine teçhizat satın alımı
II.Patent, isim hakkı vb hakların satın alımı
III.Tasarruf yapma
IV.Hammadde, yarı mamul ve mamul satın alımı
V.Çalışanların ücretlerinin ödenmesi
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri girişimcilerin finansman ihtiyacı nedenleri arasındadır?
Cevap : I, II, IV ve V

Soru 6 : Uzun ve kısa vadeli borçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Borcun vadesi arttıkça girişimcinin likidite riski düşer

Soru 7 : Borç bulmaya yönelik finansman kaynaklarından banka kredileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Spot kredinin belirli bir vadesi vardır

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilere destek veren kamu kurum ve kuruluşları arasında yer almaz?
Cevap : Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Soru 9 : Girişimcinin yararlanabileceği temel finansal kaynaklardan biri olan halka açılma uygulamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Sadece anonim şirketler halka açılabilir

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın özsermaye ile finansmana göre avantajları arasındadır?
Cevap : Borçla finansmanın maliyeti özsermayeninkinden düşüktür

Soru 11 : Mal veya hizmetin vadeli olarak alımı ya da satımı gibi ticari işlemler yapılırken aynı anda otomatik olarak finansmanın da sağlandığı borç bulmaya yönelik finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Spontan finansman

Soru 12 : Faktoring şirketinin girişimciye sadece finansman hizmeti sunduğu, faktoring firmasının faturadan vadeye kadar olan faiz ve masrafı düşerek girişimciye ön ödeme yaptığı, tahsilatı girişimcinin yürüttüğü faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fatura iskontosu

Soru 13 : Hangi şirket türü borçlanma aracı ihraç ederek fon sağlamaya imkân verir?
Cevap : Anonim

Soru 14 : Girişimin başarılı olup kar etmesi durumunda net karın ortaklar tarafından işletmede bırakılan kısmından, işletmenin kendi yarattığı kaynaklarla finansmanını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Otofinansman

Soru 15 : Finansal kiralama şeklindeki finansman türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Finansal kiralama işlemlerinde finansal kiralama şirketinin sorumluluğu, ilgili varlığı satın alıp kullanıma hazır halde girişimciye devrettiğinde sona erer.

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi özsermaye ile finansman çeşitlerindendir?
Cevap : İş meleği

Soru 17 : “Melek yatırımcılar; yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanla birlikte satış, pazarlama, insan kaynağı tedariki ve eğitimi, yönetim gibi hususlarda da destek olan varlıklı şahıslardır.”
Melek yatırımcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yönetici pozisyonunda herkes melek yatırımcı olabilir

Soru 18 : Girişimcinin satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini nakit yerine kendi ürettiği mal ve hizmetlerle takas ederek ödemesi şeklindeki yeni sermaye bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Barter

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi özsermaye bulmaya yönelik finansman türlerindendir?
Cevap : Melek yatırımcılar

Soru 20 : Risk (girişim) sermayesi daha çok ne amaçla finansman sağlar?
Cevap : Büyüme

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi spontan finansman kaynakları arasında yer almaz?
Cevap : Borçlu cari hesap

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın girişimciye faydalarından değildir?
Cevap : Borç arttıkça girişimin riski artar.

Soru 23 : İlgili şirketin, girişimcinin ihtiyaç duyduğu bir makine, techizat veya gayrimenkulü satın alıp kullanımını dönemlik kira ödemeleri karşılığında girişimciye vermesi ve sözleşme dönemi sonunda mülkiyetin sembolik bir bedelle veya bedelsiz olarak girişimciye devredilmesi işlemini ifade eden finansman türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Finansal kiralama

Soru 24 : Uzun vadeli yatırım malının ihracatı işlemlerinin finansmanında kullanılan finansman kaynağı hangisidir?
Cevap : Forfaiting

Soru 25 : Girişimcinin yararlanabileceği temel finansal kaynaklardan biri olan girişim sermayesi uygulamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : Kar elde etmeye başlamış girişimler için uygundur

Soru 26 : Girişimcinin sattığı mal veya hizmetin bedelinin ödeme vadesinin, girişimcinin faaliyetlerini yürütmek üzere satın aldığı mal veya hizmetin ödeme vadesinden fazla olması neticesinde daha fazla fon ihtiyacının doğması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Alacaklara yatırım yapma

Soru 27 : Faktoring şirketinin sadece tahsilat hizmeti sunduğu faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Vade faktoringi

Soru 28 : Nakit girişi düzenli olan işletmeler, ne tür banka kredisi kullanmalıdır?
Cevap : Spot kredi

Soru 29 : Ticari borçlar, ne tür bir finansman kaynağıdır?
Cevap : Spontan

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi kredi kurumlarının (girişimcilere) kredi verirken dikkate aldığı kriterler arasında yer almaz?
Cevap : Girişimcinin sosyal statüsü

Soru 31 : “Melek yatırımcılar; yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanla birlikte satış, pazarlama, insan kaynağı tedariki ve eğitimi, yönetim gibi hususlarda da destek olan varlıklı şahıslardır.”
Melek yatırımcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Yönetici pozisyonunda herkes melek yatırımcı olabilir

KOSGEB Bölüm 12 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 12 Sınav Soru ve Cevapları ile sizlerde kosgeb sınavına katılabilir ve kosgeb girişimcilik desteğinden yararlanabilirsiniz. KOSGEB Sınavına çalışmak ve sınavda çıkan soruları görmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Soru 1 : Yenilik yönetimi sürecinde ilerleme stratejisinin uygulandığı koşullarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Pazarın belirgin ve olgun olduğu durumlarda uygundur

Soru 2 :

I.Değişime yönelik faaliyetleri ödüllendirme sisteminin kurulması

II.Sadece işletme dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

III.Örgüt üyelerinin katılımının sağlanması

IV.Değişimi destekleyen yönetim anlayışının geliştirilmesi

V.Sadece işletme içinden gelen bilgilerin değerlendirilmesi

VI.İşletmenin hem içinden hem dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri yenilikçi bir örgüt kültürünün inşası için gerekli koşullardan yer almaz?
Cevap : I, III, IV ve VI

Soru 3 : “Daha önce olmayan bir ürün/hizmet, süreç veya yöntemin geliştirilmesi ile faydaya dönüşen değişiklik” şeklinde tanımlanan yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Radikal yenilik

Soru 4 : Aşağıdaki yenilik yönetimi sürecinin hangi aşamasında girişimci, yeniliğin benimseneceğini veya reddedileceğini belirler?
Cevap : Karar

Soru 5 : Yenilik altyapısının tesisinde girişimcinin işletme dışı aktörler ile kurduğu bağlantıların hangisinden herhangi bir izin, maliyet veya telif transferine ihtiyaç duyulmayan bilgileri temin etmesi söz konusudur?
Cevap : Açık bilgi kaynakları

Soru 6 : Yenilik yönetimi sürecinde izlenecek stratejilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap : İlerleme stratejisini özellikle yenilikte öncü işletmeler uygular

Soru 7 : Yeni ürün stratejilerinden maliyet minimizasyonu stratejisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Çok gelişmiş teknolojik altyapı gerektirir

Soru 8 : Arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile birey bulunduğu konumdan tutmak istediği evi önceden gezebilmekte ya da satın almak istediği mobilyanın salondaki duruşunu üç boyutlu olarak önceden izleyebilmektedir. İnternet teknolojisindeki bu yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Aşamalı yenilik

Soru 9 : Yeni ürünlerin, üretim yöntemlerinin, pazarların ve örgüt biçimlerinin geliştirilmesiyle eskilerin kaybolmasını ve bu döngünün sürekli olarak devam etmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yaratıcı yıkım

Soru 10 :
I. Yenilik; sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir itici güçtür.
II. Yenilik, rekabet gücünün temel dinamiğidir.
III. Yaratıcılık ve yenilik girişimciliğin iki temel dinamiğidir.
IV. Yeniliğin girişimciye veya işletmeye fayda yaratması yeterlidir.
Yenilik ve girişimcilik ile ilgili yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap : I, II ve III

Soru 11 : Pazara ilk defa çıkmış yeni ürünlere karşı başka yeni ürünler geliştirerek rakiplere anında karşılık verebilmeyi gerektiren yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Takipçi stratejisi

Soru 12 : İşletmelerin mevcut ürünlerinde bazı değişiklikler yaparak özellikle küçük veya niş pazarlardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzerine yoğunlaşması şeklinde ifade edilen yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Pazar bölümlene stratejisi

Soru 13 : Aşağıdaki bireylerin yenilik sürecinde üstlendikleri rollerden hangisi yenilikleri destekleme ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlama faaliyetlerini içermektedir?
Cevap : Sponsorlar

Soru 14 : Yeniliklere ilişkin bilgilerini paylaşmak ve tartışmak üzere yüz yüze, elektronik ortamda veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla bir araya gelen, birbirleriyle ilişkili işletmelerden veya bireylerden oluşan topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik toplulukları

Soru 15 :
I.İşletmenin yeni bilgileri değerlendirebilme kapasitesi
II.Yeniliği alan ve nakleden işletmeler arasındaki kültürel farklılık
III.Transfere konu yeniliğin türü ve niteliği
IV.Transferin zamanlaması
Yukarıda numaralandırılmış unsurlardan hangisi/hangileri işletmede yeniliğin transferinde etkili faktörlerdendir?
Cevap : I, II, III ve IV

Soru 16 : İşletmenin yenilik yapmak için planlı bir şekilde yürüttüğü ve neticesinde de yeni bir ürün, hizmet veya sürecin geliştirildiği yeni fikir, bilgi ve icatların ortaya çıktığı durumsal yenilik kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Planlanmış işletme faaliyetleri

Soru 17 : Yenilikle ilgili farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmayı gerektiren ve işletme için gerekli olan yeni bilgi ve teknolojilerin satın alınmasını kapsayan ortaklık süreci şeklinde tanımlanan, girişimcinin yenilikle ilgili olarak kurduğu bağlantıyı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik işbirlikleri

Soru 18 : Daha önce olmayan bir ürün/hizmet, süreç veya yöntemin geliştirilmesi ile faydaya dönüşen değişikliği ifade eden yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Radikal yenilik

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yeniliğin özelliklerinde biri olarak ifade edilemez?
Cevap : Başarılı bir yenilik için teknoloji odaklı olmak pazardaki durumu takip etmekten daha önemlidir.

Soru 20 : Giyim ürünlerinde nefes alabilen, leke tutmayan, ütü istemeyen vb. kumaşların kullanımı şeklinde karşımıza çıkan yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ürün yeniliği

Soru 21 : Yeni veya büyük ölçüde değiştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin bir pazarlama yönteminin ya da organizasyonel yöntemin işletme içi uygulamalarda, dış ilişkilerde veya iş organizasyonunda uygulanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yenilik

Soru 22 : Yenilik sürecinde pazara ilişkin ve teknolojik bilgilerden hareketle ürün ve hizmet oluşumuna yol açacak yeni fikirlerin üretilmesine ve yenilik sürecindeki problemlerin çözülmesine katkıda bulunan aktörler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fikir üreticileri

Soru 23 : Aşağıdaki yenilik stratejilerinin hangisinde daha önce başkaları tarafından geliştirilen yeniliklerden ziyade öncü olan yenilikleri ortaya çıkarmaya yönelme söz konusudur?
Cevap : İlerleme stratejisi

Soru 24 : Yenilik sürecinde yenilikleri destekleyerek yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlayan ve yenilikçileri koruyarak yenilik sürecinde ‘akıl hocalığı’ rolünü üstlenen aktörler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Sponsorlar

Soru 25 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin dışsal kaynakları arasında yer almaz?
Cevap : İşletmenin üretim fonksiyonu

Soru 26 : Yeniliğin, insanların yenilik aracılığıyla elde ettiği faydanın başkaları tarafından görülerek taklit edilmesi şeklinde ifade edilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Yeniliğin yayılmacı özelliği

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi bir örgüt kültürü inşa etmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Cevap : Kapsamlı bir cezalandırma sistemi kurmak

Soru 28 : Yeniliğin, tüm bölüm ve çalışanları kapsayan ve bunların bütünleşik ve koordineli bir şekilde yürüttükleri faaliyet olması şeklinde ifade edilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fonksiyonlar arası bütünleşmenin ürünü olması

Soru 29 : “Yeniliğin ortaya çıkması için işletmenin tüm birimlerinin birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekir.” cümlesi ile yeniliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
Cevap : Yenilik, fonksiyonlar arası bütünleşmenin bir ürünüdür.

Soru 30 : Aşağıdakilerin hangisi yeniliğin içsel kaynaklarından biridir?
Cevap : Pazarlama birimi

Soru 31 :

I.Değişime yönelik faaliyetleri ödüllendirme sisteminin kurulması

II.Sadece işletme dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

III.Örgüt üyelerinin katılımının sağlanması

IV.Değişimi destekleyen yönetim anlayışının geliştirilmesi

V.Sadece işletme içinden gelen bilgilerin değerlendirilmesi

VI.İşletmenin hem içinden hem dışından gelen bilgilerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri yenilikçi bir örgüt kültürünün inşası için gerekli koşullardandır?
Cevap : I, III, IV ve VI

Soru 32 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin içsel kaynaklarındandır?
Cevap : Çalışanlar

Soru 33 : Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin özellikleri arasında yer almaz?
Cevap : Yenilik tek aşamalı bir faaliyettir

KOSGEB Bölüm 13 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 13 Sınav Soru ve Cevapları ile KOSGEB ileri düzey girişimcilik sınavına girebilir ve başarıyı yakalamanız halinde destek alabilirsiniz. Kosgeb sınavına çalışmak ve sınavda hangi sorular çıkacağını merak ediyorsanız işte size ipuçları.

Soru 1 :
I.Buluşun tekniğin bilinen durumu aşması
II.Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda erişilebilir bir bilgi bulunmaması
III.Buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması.
Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ile ilgilidir?
Cevap : I ve II

Soru 2 : Bir ürünün tüm üretim sürecinin belli bir yöre, bölge veya ülkede gerçekleştirildiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Menşe adı

Soru 3 : Buluşları korumak için kullanılan Patent ile Faydalı Model arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Faydalı Model başvurularında “buluş basamağı” kriteri dikkate alınmamaktadır.

Soru 4 : Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğan ve tescil ihtiyacına gerek duyulmayan hakkı ifade eder?
Cevap : Fikri haklar

Soru 5 : Telif Hakları’na ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Eserin tescil edilmesi ile ortaya çıkar.

Soru 6 : Faydalı model için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren kaç yıldır?
Cevap : 10 yıl

Soru 7 : Buluşların Patent tescili ile korunması sürecinde incelenen patentlenebilirlik kriterlerinden biri olan “Sanayiye Uygulanabilirlik” ile dikkate alınan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Buluşun, sanayinin herhangi bir dalında uygulanabilir olması gerekir.

Soru 8 :
Fikri mülkiyetin ticarileştirilmesiyle ilgili aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.Korsan ürünlerle mücadelede önemli bir role sahiptir.
II.Buluş sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
III.Taklit ürünlerin yaygınlaştırılmasına yol açar.
Cevap : Yalnız III

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi fikri haklar kapsamında yer almaktadır?
Cevap : Sinema eserleri

Soru 10 : Coğrafi İşaret tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlardan hangisi coğrafi İşaret olarak tescil edilebilir?
Cevap : Bir bölgeye ait bir ürünün, özgün adıyla adlandırılması.

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel hakları ifade etmektedir?
Cevap : Fikri mülkiyet

Soru 12 : Aydın, yeni geliştirdiği teknolojik bir ürününün patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunu inceleyerek bu ürününe ilişkin ulusal patent tescili gerçekleştirmek istemektedir. Bu durumda ön araştırmasını gerçekleştiren Aydın’ın sonraki aşama için aşağıdakilerden hangisini öncelikle düzenlemesi gerektiği söylenebilir?
Cevap : Başvuru formu

Soru 13 : Bülent, yazdığı kitabın başkaları tarafından kullanılmasını istememektedir. Bu amaçla kitabının başkaları tarafından da basılmasını engellemek istemektedir. Bu yönüyle ilgili duruma ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap : Telif Hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğduğundan tescil işlemine ihtiyaç duyulmaz

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel tasarımların örneklerinden biri değildir?
Cevap : Bir makinenin uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmesi

Soru 15 : Telif Haklarında koruma, eser sahibinin ölümünden itibaren ne kadar süreyle geçerlidir?
Cevap : 70 yıl

Soru 16 : Bir firmanın mevcut durumda kullandığı Markaya ilişkin koruma süresi sona ermiştir (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçimiştir). Mevcut Markası ile çalışmalarına devam etmeyi planlayan firmaya bu durumda nasıl bir strateji izlemesi önerilir?
Cevap : Markasının tescilini yenilemek üzere altı aylık süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır.

Soru 17 : Patent tescil süreçlerine başlamadan önce ilgili buluşa ilişkin “Ön Araştırma” yapılması oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi başvuru sahibince patent ön araştırması yapılabilecek kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Avrupa Birliği

Soru 18 : Türkiye’de Sınai Hakların (Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topoğrafyası) ulusal tescili konusunda yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

Soru 19 : Konusu; sahibinin hususiyetini taşıyan bilim, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olan hak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Telif

Soru 20 : Aşağıdaki buluşlardan hangisi patentle korunabilecek buluşlardandır?
Cevap : Yeni bir otomobil tasarımı

Soru 21 : “Tasarım tescili ile bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alınmaktadır”.
Buna göre aşağıdaki konularda yapılan başvuruların hangisi için Tasarım tescili söz konusu olabilir?
Cevap : Ürünün teknik özelliklerinin gerektirdiği tasarımlar.

Soru 22 : Patent ve tasarımı birbirinden ayıran fark için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap : Patent, ürünün işlevsel yönüne odaklanır; tasarım, ürünün dış görünümünü korur

Soru 23 : Aşağıdakilerden hangisi marka tescil süreci işlemlerinden biri değildir?
Cevap : İstemler

Soru 24 : Sınırlı bir süre ve yer için sahibine üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yetkisini veren tescil aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Patent tescili

Soru 25 : Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren ve buluş sahibine çeşitli haklar sağlayarak buluşa iktisadi bir değer katan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Patent

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün tasarım tescil kapsamı dışında kalmasına neden olan durumlardan biri değildir?
Cevap : Yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini taşıyan tasarımlar

Soru 27 : Ulusal patent tescil süreçlerinde aşağıdakilerden hangisi başvuruya hazırlık aşaması içerisinde yer almaz?
Cevap : Şekil inceleme

Soru 28 : Tescilli tasarımların koruma süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap : Başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Soru 29 : Aşağıda bazı geleneksel ürün adları ve bunlara ilişkin Coğrafi İşaret tescil başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişiler verilmiştir. Buna göre hangi geleneksel ürün için başvuru, yetkili olmayan gerçek/tüzel kişi tarafından yapılmıştır?
Cevap : Milas Tepsi Böreği – Milas Börekçilik Ltd. Şti.

Soru 30 : Bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alan fikri mülkiyet tescili aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Tasarım

Soru 31 : “Tasarım tescili ile bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alınmaktadır”.
Buna göre aşağıdaki konularda yapılan başvuruların hangisi için Tasarım tescili söz konusu olabilir?
Cevap : Ürünün teknik özelliklerinin gerektirdiği tasarımlar.

Soru 32 : Coğrafi işaret tescil başvurusu yapabilecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap : İsteyen herkes

KOSGEB Bölüm 14 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 14 Sınav Soru ve Cevapları ile ileri düzey kosgeb sınavına çalışabilir ve bu sınavdan başarıyı yakalayabilirsiniz. Sınav soruları için tıklayın

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi işlevsel yapının üstünlükleri arasında yer alır?
Cevap : İletişim ve koordinasyon kolaylığı

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yönetimin boyutları arasında yer alır?
Cevap : Biçimselleşme ve bölümlendirme

Soru 3 : Girişimde karar alma sürecinin kalitesini en fazla etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Bireysel ön yargılar

Soru 4 : İşlevsel ve çok bölümlü yapıları bir arada uygulama olanağı sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Matris

Soru 5 :

I. Amaç ya da sorunları irdeleme ya da öncelikleri belirleme
II.Amaç belirleme ya da sorun tanımlama
III.Seçim yapma
IV.Seçeneklerin belirlenmesi
V.Seçim ölçütünü belirleme
VI.Seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadeler, girişimlerdeki kararların alındığı aşamalar dikkate alındığında hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir.
Cevap : II-I-IV-VI-V-III

Soru 6 : Girişimde karar alma sürecinde yeni fikirlere en fazla ihtiyaç duyulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Seçeneklerin belirlenmesi

Soru 7 : “Bölümler arası koordinasyon ve iletişim zor olabilmektedir çünkü̈ bölüm yönetici ve çalışanları örgütün tümü̈ için doğru olanı yapmaktan daha çok kendi işlevleri için doğru olanı yapmayla ilgilenebilmektedirler. İlaveten girişim büyüdükçe işlevsel yapı, daha yavaş karar almaya ve dar bir alanda deneyim ve uzmanlığa sahip yönetici ve çalışanların varlığına sebep olabilmektedir.”

Bu ifadeler aşağıdaki girişim yapılarından hangisine ait dezavantajlardır?
Cevap : İşlevsel yapı

Soru 8 : İşlev/ürün, ya da bölge yöneticilerinin, girişim içerisinde eşit yetkiye sahip olduğu ve çalışanların her iki yöneticiye rapor sunduğu yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Matris yapı

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi biçimselleşmenin üstünlükleri arasında yer almaz?
Cevap : Yeniliği ve yaratıcılığı teşvik etme

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi basit yapıyı işlevsel yapıdan ayıran üstünlüklerden biridir?
Cevap : Hızlı karar alma ve uygulayabilme

Soru 11 : Girişimdeki kuralların ve rollerin girişimdeki bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız ve net olarak belirlenme ve tanımlanma derecesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Biçimselleşme

Soru 12 : Hangisi girişimlerin iç çalışan bulma kaynaklarından biridir?
Cevap : Girişim içerisindeki adaylar

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi bölümlendirmeyi karşılamaktadır?
Cevap : Girişimdeki pozisyonları ayrı birimlerin içerisine ve birimleri de tüm girişimin içerisine gruplandırmadır.

Soru 14 : X işletmesinde sınırlı iş bölümü bulunmakta ve neredeyse hiç hiyerarşi bulunmamaktadır. Bu işletmede ayrıca kararların neredeyse tamamı tepe yönetici tarafından alınmaktadır. Bu ifadelerden hareketle X işletmesi için nasıl bir yapıda olduğu kesinlikle doğrudur?
Cevap : Basit yapıya sahiptir

Soru 15 :

I. Amaç ya da sorunları irdeleme ya da öncelikleri belirleme
II.Amaç belirleme ya da sorun tanımlama
III.Seçim yapma
IV.Seçeneklerin belirlenmesi
V.Seçim ölçütünü belirleme
VI.Seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadeler, girişimlerdeki kararların alındığı aşamalar dikkate alındığında hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir.
Cevap : II-I-IV-VI-V-III

Soru 16 : Aşağıdakilerden hangisi biçimselleşmenin tipik göstergelerinden biri değildir?
Cevap : Sözlü politikalar

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi orta büyüklükteki bir imalat işletmesinin işlevsel yapısı içerisinde bulunan birimlerden değildir?
Cevap : Perakende

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi çok bölümlü yapının zayıf yönlerinden biri değildir?
Cevap : Kişilere aşırı bağımlılık

Soru 19 : Karar alma sürecinde yeni fikirlere en fazla ihtiyaç duyulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Seçeneklerin belirlenmesi

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi özendirici bir ücret sistemidir?
Cevap : Primli ücret sistemi

Soru 21 :

I. Amaç ya da sorunları irdeleme ya da öncelikleri belirleme
II.Amaç belirleme ya da sorun tanımlama
III.Seçim yapma
IV.Seçeneklerin belirlenmesi
V.Seçim ölçütünü belirleme
VI.Seçeneklerin değerlendirilmesi

Yukarıda numaralandırılmış ifadeler, girişimlerdeki kararların alındığı aşamalar dikkate alındığında hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir.
Cevap : II-I-IV-VI-V-III

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yönetimin boyutlarından biri değildir?
Cevap : Halkla ilişkiler yönetimi

Soru 23 :

Bülent ve ailesi pazarda dolaşırken bir satıcının şu ifadelerle bağırdığını duyarlar; “her gün düşük fiyat”, “bir alana ikincisi bedava”, “başka yerde bu kalitede bulamazsın koş, gel”.

Yukarıdaki ifadeler değerlendirildiğinde satıcının izlediği satış stratejisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Saldırgan fiyatlandırma stratejisi

Soru 24 : Aşağıdakilerden hangisi farklı örgüt yapılarına yol açan bölümlendirme yaklaşımlarından değildir?
Cevap : Yatay bölümlendirme

Soru 25 : İnsan kaynakları uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisi arasında olumlu bir ilişki söz konusu değildir?
Cevap : Yüksek iş gören devir hızı

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisinin araçları arasında yer alır?
Cevap : Müşterilere tamamlayıcı ürünler sunma

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi girişimde insan kaynakları yönetiminin sorumluluklarından biri değildir?
Cevap : Yeni işlerin oluşturulması

Soru 28 : Stratejik yönetimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Stratejik yönetimin temelinde karar alma yatmaktadır.

Soru 29 : Girişimin içerisine derinlemesine yerleşik durumdaki girişime özgü güçlü yönlere ne ad verilmektedir?
Cevap : Temel yetenekler

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi iş analizinin doğrudan sonuçlarıdır?
Cevap : İş tanımı ve iş şartnamesi

Soru 31 : Farklılaşmayan bir ürünün üretilip satıldığı ve fiyatlandırmanın ise girişimler tarafından değil pazarın tamamı tarafından belirlendiği pazar yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Tam rekabet pazarı

KOSGEB Bölüm 15 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 15 Sınav Soru ve Cevapları ile ileri girişimcilik sınavını bitirmeye 1 adım daha yaklaştınız. Kosgeb sınav sorularını çalışarak kazanın. Kosgeb Sınavları hakkında daha fazla soru için sitemizdeki kariyer sayfasını kullanabilirsiniz.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi iç büyümeye örnek bir büyüme şekli değildir?
Cevap : Başka işletmelerle birleşmesi

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi yeni işletme kurucusunun faaliyette bulunduğu sektör hakkında dikkat etmesi gereken öncelikli unsurlardan biri değildir?
Cevap : Firmanın hammaddeye yakınlığı

Soru 3 :

I. Kontrol kaybı
II. Lisans anlaşmaları
III. Değer zinciri anlaşmaları
IV. Teknolojik avantajın muhtemel ortağa transferi

Yukarıda verilenlerden hangileri ortak girişimlerin dezavantajlarındandır?
Cevap : I ve IV

Soru 4 : Bir işletmenin veya iş biriminin ortak fayda yaratmak amacıyla tedarikçisi veya dağıtımcısı ile uzun dönemli güçlü ve yakın bir işbirliği kurması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Değer zinciri anlaşmaları

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi yeni bir işletme için yöneticisinin ulaşması gereken en önemli kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Tüketiciler

Soru 6 : “İki veya daha fazla bağımsız işletmenin ortak stratejik amaçlar doğrultusunda oluşturduğu, her bir üyenin kimliklerini/ özerkliklerini koruduğu ancak her bir üyeye mülkiyet, operasyonel sorumluluklar ve finansal riskler ve ödüller veren bağımsız bir işletmenin kurulması” olarak tanımlanan işbirliği türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ortak girişim

Soru 7 : X işletmesinin resmi bir örgüt yapısının ve pek çok örgütsel sistemlerin de oluşturulmaya başlandığı bilinmektedir. Ayrıca işletmenin, muhasebe, üretim, insan kaynakları, satın alma ve pazarlama sistemlerinin de kurulmaya başlandığı bilinmektedir. Diğer taraftan iletişimin resmileşmeye ve kurumsallaşmaya başlamıştır.

Bu ifadelerden hareketle ilgili işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Yönelme aşamasındadır

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi büyümenin yönetimi ile ilgili doğru değildir?
Cevap : Birçok küçük ve yeni firmaların planlama yapmadığı için planlama yeteneğinin küçük işletmelerde de daha iyi performansla ilgili olduğu iddia edilemez.

Soru 9 : X fitness merkezi egzersiz salonlarına ve ıslak alanlara sahip olan bir işletmedir. İşletme sahibi Caner Bey sauna ve fin hamamı ile işletmesinde yeni hizmetler sunmak istemektedir.

Bu durumda Caner Bey’in uygulamayı düşündüğü büyüme stratejisi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Cevap : İlişkili çeşitlendirme stratejisi

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi firmaların veya iş birimlerinin stratejik işbirliği kurmalarının nedenleri arasında değildir?
Cevap : Kârı paylaşmak

Soru 11 : Firmanın “faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer konularda yeni işlere girişmesi” durumunda firmanın hangi büyüme stratejisini uyguladığını iddia edebiliriz?
Cevap : İlgili çeşitlendirme stratejisi

Soru 12 : Porter’a göre bir sektörde beş unsur, firmalar tarafından dikkate alınmalı ve analiz edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Cevap : İşletmenin örgüt yapısı

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi yeni ve küçük işletmenin kaynakları ile ilgili doğru değildir?
Cevap : Tüm örgütsel süreçler ve kararlar için gerekli olan kalitede ve oranda kaynaklara ulaşabilme firmanın hayatta kalması ve büyümesi için kritik bir öneme sahip değildir.

Soru 14 : Uluslararası pazarlara ilk defa girecek hızla büyüyen şirket için en az riskli ve maliyetli metod aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İhracat

Soru 15 : Farklılaştırma stratejisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Müşteri sadakati yaratarak satışları arttırmak

Soru 16 : Firmaların gelişmiş ülkedeki teknolojisi ve yetkinlikleri daha gelişmiş bir firmanın, iş gücü ve diğer kaynakların daha ucuz olduğu gelişmekte olan bir ülkede faaliyet gösteren bir firma ile üretim yapmak üzere yeteneklerini birleştirme yoluyla uluslararası pazarlara açılma stratejisi hangisidir?
Cevap : Üretimi paylaşma

Soru 17 :

I. Maliyet liderliği
II. İletişim ağını genişletme
III. Farklılaştırma
IV. Teknolojiden yararlanma

Yukarıda sıralanan ifadelerden hangileri Porter’ın, rekabet avantajına ulaşmak için firmaların kullandığı yaklaşımlardandır?
Cevap :  I ve III

Soru 18 : Yeni bir işletmenin başarılı olduğu, satışlarının arttığı ve büyümenin başladığı aşamada ortaya bazı problemler çıkmaktadır. Bu problemler işletme için aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Cevap : Liderlik krizi

Soru 19 : Türkiye’de çok sayıda inşaat firmasının turizm ve özellikle de otelcilik sektöründe faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Buna göre inşaat firmalarının otelcilik sektörüne atılımları hangi strateji bağlamında değerlendirilebilir?
Cevap : İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Cevap : Ürün çeşidini artırmak

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz verme yönteminin sağlıklı işlemesi için imtiyaz veren ve alanın dikkat etmesi gereken belli başlı unsurlardan değildir?
Cevap : Bireysel çıkarını işbirliğinden önce düşünmek

Soru 22 : Bir kuruluşta iş akışının, iletişim ve yetki ilişkilerinin düzenlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Örgüt yapısı

Soru 23 : “Bu aşamada üst düzey yöneticiler işletmenin faaliyetleri ve süreçleri üzerinde sahip oldukları gücü ve kontrolü kaybettiklerini düşünebilirler. Dolayısıyla merkezci bir yaklaşımla yönetme eğiliminde olabilirler. Böyle bir eğilim bu kadar büyümüş bir işletme için hayati sonuçlar doğurabilir.”
Bu hangi büyüme krizinin belirtileridir?
Cevap : Kontrol krizi

Soru 24 : Girişimcilik yönelimi genellikle hangi öğeler ile açıklanmaktadır?
Cevap : İnovasyon- risk alma- proaktif olma

Soru 25 : Yeni ve küçük işletmelerin büyümesinde etkili olan girişimcilik yönelimini oluşturan unsurlar hangileridir?
Cevap : İnovasyon, risk alma, proaktif olma

Soru 26 : Firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak işletmelerin büyümesini etkileyen en önemli faktör hangisidir?
Cevap : Strateji

Soru 27 : Bir catering firması başlangıçta sadece yemek üretimi yapmak üzere hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Takip eden süreçte ise bu üretimlerini bir restoran açarak tüketicilerine ulaştırma yoluna gitmiştir.

Bu ifade edilenlerden hareketle ilgili catering firması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Cevap : İleriye doğru dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulmuş bir işletmenin büyüme sürecinde yaşadığı kriz aşamalarından biri değildir?
Cevap : İnovasyon krizi

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapılarının bir özelliği değildir?
Cevap : Sıkı ve hiyerarşik bir yapıdır.

Soru 30 : A ve B şirketinin birleşerek C şirketini kurmuşlardır. A ve B şirketinin hukuki ve iktisadi varlıkları bundan sonra C şirketindedir. Bu durumda ilgili durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Şirket birleşmesi gerçekleşmiştir.

KOSGEB Bölüm 16 Sınav Soru ve Cevapları

KOSGEB Bölüm 16 Sınav Soru ve Cevapları ile Kosgeb belgenizi artık almaya hak kazanabilirsiniz. İleri düzey kosgeb sınavının son bölümünde çıkan sorular ile artık kosgeb belgenizi kolayca alabilirsiniz.

Soru 1 :
I. Girişimin değer önerisi
II. Hedef alınacak pazarlar
III. Rekabet analizi
IV. Potansiyel yatırım alanları
V. Girişim şirketinin hukuki niteliği
İş planında iş fikrinin unsurları ve fırsatlar anlatılırken takip edilmesi gereken sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap : V-II-I-III-IV

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi iş planının tedarik ve üretim bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?
Cevap : Üretim faaliyeti nerede gerçekleştirilecektir?

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi yatırımcı ve kreditörlerin girişim fikirlerini değerlendirirken girişimcilerle ilgili olarak kullanacakları göstergelerden biri değildir?
Cevap : Girişimcilerin gelecek vizyonları

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı iş planlarının özelliklerinden biridir?
Cevap : Kısa ve öz olması

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi finansal projeksiyonların temel amaçları arasında yer almaz?
Cevap : Girişimle ilgili temel maliyetleri belirlemek

Soru 6 : “Girişimcilerin iş fikirlerini ana unsurlarıyla geliştirmek ve potansiyel yatırımcılara tanıtmak amacıyla hazırladıkları özet raporlar” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : İş planları

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi iş planının pazarlama ve satış bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?
Cevap : Ürün ve hizmetler müşterilere nasıl tanıtılacaktır.

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi yönetici özetinin amaçlarından biri değildir?
Cevap : Tehditleri ve zayıf yönleri belirlemek

Soru 9 : “İş Fikri ve Fırsatlar “ bölümünde mutlaka olması gerekmez diyebileceğiniz bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Gelir tablosu

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi iş planın uygulama süreci ve unsurları bölümünde yer alan iş süreçlerinden biridir?
Cevap : Ürün ve hizmetler

Soru 11 : İş planının “Finansal Plan” bölümünde hangi finansal bilgilerin olması şart değildir?
Cevap : Müşterilerin ortalama gelir seviyesi

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yönetici özetinde olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap : Yüksek miktarlarda yatırım talebi ve büyük sayısal hesaplamalar

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planının özellikleri arasında yer almaz?
Cevap : Bütün detayların uzun uzun anlatılması

Soru 14 : Girişimin değer önerisinin hem yüksek hem de rakiplere karşı avantaj içermesi için olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Fayda bileşeninin yüksek, maliyet bileşeninin düşük olması

Soru 15 : İş planları aşağıda listelenen hedeflerden hangisi için hazırlanmaz?
Cevap : Rakipler

Soru 16 : Finansal projeksiyonlar için elde edilebilecek en kolay bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Başvuru masrafları

Soru 17 : İş planının uygulama unsurları arasında üretim ve tedarik süreçleriyle ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanmak durumundadır?
Cevap : Hepsi

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi iş planlarının son bölümündeki ek belge ve dokümanların amaçları arasında yer almaktadır?
Cevap : Detay ve ek bilgileri ilgilenen okuyuculara aktarmak

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi yönetici özetinde bulunması gereken temel bilgiler arasında yer almaz?
Cevap : Temel iş süreçlerinin detayları

Soru 20 : Aşağıdakilerden hangisi iş planının ürün ve hizmetler bölümünde yanıtlanması gereken sorulardan biridir?
Cevap : Ürün gamının zaman içinde genişletilmesi düşünülmekte midir?

Soru 21 : “Yönetici Özeti” bölümünde mutlaka olması gerekmez diyebileceğiniz bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Girişimcinin eğitim bilgileri

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin unsurları ve fırsatları hazırlanırken başlangıç aşamasında belirtilmesi gereken temel girişim özelliklerinden değildir?
Cevap : Tehdit ve fırsatlar

Soru 23 : Aşağıdakilerden hangisi iş fikrinin unsurları ve fırsatlar kapsamındaki rakip analizinde yer verilmesi gereken bilgilerden değildir?
Cevap : Geçmişteki rakiplere ilişkin veriler

Soru 24 : Finansal projeksiyonlar, genelde hangi zaman aralığı için yapılır?
Cevap : 2-4 yıl

Soru 25 : İş planının uygulama unsurları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması şart değildir?
Cevap : Girişimci ekip bilgisi

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi girişim gerçekleştikten sonra iş planının süreci ve unsurları bölümünde ilk olarak verilmesi gereken bilgilerdir?
Cevap : Pazara sunulacak ürün ve hizmetlerin özellikleri

Soru 27 : İş Planının hangi bölümü en önemsiz bölümdür?
Cevap : Hiçbiri. Bütün bölümler yerine göre önem içerebilir.

Soru 28 : Çoğu yatırımcı aslında bir iş fikrine değil ekibe ve o ekibin itibarına yatırım yapar sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmak istenmektedir?
Cevap : Girişimcilerin güvenirliğine

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi iş planlarının dış paydaşlarla ilgili olan işleviyle bağlantılıdır?
Cevap : Yatırımcıları ikna etme ve destek alma

Soru 30 : Girişimciler, iş planlarını kimler için ve hangi amaçla hazırlanır?
Cevap : Yatırımcılar için destek almak amacıyla hazırlarlar

Leave a Comment

ticket system